Polityka prywatności - KokoStay

Reset hasła

Polityka prywatności

16/02/2023 by admin

www.kokostay.com (zwana dalej „Witryną”) jest częścią KokoStay d.o.o. (zwana dalej „KokoStay”), która jest chorwacką spółką zarejestrowaną prawnie: KokoStay d.o.o., Freja Tudmana 788, 21 220 Kaštel Lukšić, kod identyfikacyjny:

, MBS , OIB 06009220625.

KokoStay traktuje dane osobowe użytkowników tej Strony z szacunkiem i poufnością oraz zgodnie z prawem – i podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić bezpieczne i dokładne przechowywanie danych osobowych. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszej polityki lub wykorzystania przez nas danych osobowych poprzez dane kontaktowe zamieszczone na samym końcu.

Ten dokument zawiera szczegółowe informacje o plikach cookie i sposobie przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniana w miarę dodawania nowych usług lub w odpowiedzi na zmiany prawne lub wydarzenia komercyjne, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Zmiany w polityce prywatności zostaną opublikowane w tej witrynie.

Dane osobowe :

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest KokoStay KokoStay d.o.o., kod identyfikacyjny:

Podczas rejestracji, wysyłania zapytania lub rezerwacji domu wakacyjnego za pośrednictwem tej witryny, dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, zostaną zapisane w naszej bazie danych, ponieważ KokoStay musi przekazywać ważne informacje, takie jak potwierdzenie rezerwacji, przypomnienia o płatności i inne związane z rezerwacją Informacje.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasad zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podczas odwiedzania lub przeglądania tej Witryny mogą być gromadzone pewne informacje, takie jak adres IP, używana przeglądarka oraz informacje o systemie operacyjnym komputera, wersji aplikacji, ustawieniach językowych i stronach, które zostały wyświetlone użytkownikom.

Ochrona danych osobowych

KokoStay stosuje rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe i zapobiegać ujawnianiu ich stronom trzecim bez zgody użytkownika. W tym celu urządzenia do przechowywania danych są przechowywane w bezpiecznym miejscu z ograniczonym dostępem fizycznym – a do ograniczenia dostępu elektronicznego stosowane są zapory sieciowe i inne środki. Dostęp do informacji umożliwiających identyfikację osoby ma tylko wewnętrzny personel KokoStay, który potrzebuje tych informacji do wykonania określonej pracy, takiej jak obsługa klienta czy zarządzanie rezerwacjami. Wszyscy pracownicy KokoStay są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych

KokoStay może ujawniać dane osobowe użytkowników stronom trzecim tylko w ściśle określonych przypadkach. Na przykład, jeśli jest to konieczne do realizacji rezerwacji, dane mogą być przekazane właścicielom domów wakacyjnych lub agencjom zarządzającym nieruchomościami. Ponadto KokoStay może ujawnić dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, na żądanie organów ścigania lub sądów.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora w czasie realizacji poszczególnych usług/osiągnięć celów.

Pliki cookie

Ta witryna korzysta z plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie są używane do ułatwienia korzystania z tej witryny, poprawy jej działania oraz zebrania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny. Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, ale może to wpłynąć na funkcjonowanie witryny.

Twoje prawo

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych na tej stronie. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@kokostay.com lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Linki do innych witryn

Nasza witryna może zawierać linki do innych witryn, które nie są kontrolowane przez KokoStay. KokoStay nie ponosi odpowiedzialności za praktyki związane z prywatnością na tych witrynach. Zalecamy użytkownikom, aby zapoznali się z politykami prywatności tych witryn przed podaniem swoich danych osobowych.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tej polityki prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

KokoStay d.o.o. Freja Tudmana 788 21 220 Kaštel Lukšić Chorwacja E-mail: kontakt@kokostay.com Telefon: +385 99 6659 915